Kapadokya Balayı Tur (H.t.R.) Paket Tur Sözleşmesi

TÜSAB PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

2-     Paket tur düzenleyicisi veya aracısı olarak faaliyette bulanan seyahat acentalarına PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİ YAZILI  DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. 

 

BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

3-     YURT İÇİ TURLARDA EN AZ 24 SAAT, YURT DIŞI TURLARDA İSE EN AZ 48 SAAT ÖNCEDEN katılımcının, yolculuk öncesi Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen hususlarda bilgilendirilmesi zorunludur.

 

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ VE YÖNETMELİĞİN ARADIĞI  BİLGİLENDİRMELER EN AZ ON İKİ PUNTO BÜYÜKLÜĞÜNDE YAPILMALIDIR. BİR ÖRNEĞİ KAĞIT ÜZERİNDE VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE KATILIMCIYA VERİLMEK ZORUNDADIR.

4-     Paket tur sözleşmesi ve Yönetmeliğin 7.maddesi kapsamında yapılacak  her türlü bilgilendirmenin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bunların bir örneğinin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya verilmesi zorunludur.

YÖNETMELİĞİN 9. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARDA FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNİN HAREKET TARİHİNDEN EN AZ 20GÜN ÖNCESİNDE KATILIMCIYA YAZILI VEYA KALICI VERİ SAKLAYICISI İLE BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR.

5-     Paket tur sözleşmesinde yer alan fiyatlar, ancak sözleşmede açıkça hüküm bulunması halinde ve Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen hallerde değiştirilebilir.

PAKET TURUN BAŞLAMASINDAN ÖNCE SÖZLEŞMENİN ESASLI UNSURLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

6-    Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 9 uncu maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat  değişikliği hariç diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.

Yönetmelik gereği paket tur başlamadan önce, düzenleyici veya aracısı tarafından yapılan sözleşmede esaslı değişiklik, iki şekilde düzenlenmiştir. Bunlar ;

 • Katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle,
 • Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen sebeplerle yapılan fiyat değişikliği hariç fiyat değişiklikleridir.

Esaslı sözleşme değişikliklerinin yapılması halinde; katılımcının, bu değişikliği kabul veya sözleşmeden dönerek Yönetmeliğin 10.maddesinde  sayılan seçimlik haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir.  Söz konusu seçimlik haklar 

 • Eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura EK BİR BEDEL ÖDEMEKSİZİN katılma,
 • Fiyat farkının iadesi şartıyla daha düşük değerde paket tura katılma,
 • Tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme(Bu halde düzenleyici veya aracı ÖDENEN TÜM BEDELİ herhangi bir kesinti yapmaksızın 14 GÜN İÇERİSİNDE İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. )  

PAKET TUR İPTALİ

7-     Düzenleyici veya aracı KATILIMCIDAN KAYNAKLANMAYAN BİR SEBEPTEN dolayı paket turun başlamasından önce PAKET TURU İPTAL EDERSE katılımcı, yukarıda belirtilen  yönetmeliğin 10. maddesindeki seçimlik haklarını kullanabilir.

PAKET TURUN BAŞLAMASINDAN ÖNCE KATILIMCI TEK TARAFLI OLARAK SÖZLEŞMEYİ FESHEDEBİLİR.

8-     Katılımcının, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme KOŞULLARI Yönetmeliğin 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:  

 • Paket turun başlamasından EN AZ OTUZ GÜN ÖNCE fesih bildirimi yapıldıysa zorunlu vergi, resim ve harç v.b yasal yükümlülüklerden doğan masraflar mahsup edilerekHERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN, katılımcının ödemiş olduğu bedelin iadesi yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Paket turun başlamasına OTUZ GÜNDEN DAHA AZ BİR SÜRE KALA YAPILAN fesih bildirimlerinde;
 • SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMEK ŞARTIYLA BELİRLİ TUTAR VEYA ORANDA KESİNTİ YAPILABİLİR.
 • Ayrıca aynı süre için geçerli olmak üzere katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle fesih bildiriminde bulunması halinde, katılımcının ödemiş olduğu bedel iade edilir. (ÖDENMESİ ZORUNLU VERGİ, RESİM VE HARÇ VB. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERDEN DOĞAN MASRAFLAR İLE 3. KİŞİLERE ÖDENİP BELGELENDİRİLEBİLEN VE İADESİ MÜMKÜN OLMAYAN BEDELLER HARİÇ )

PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN EKSİK İFASI NEDENİYLE KATILIMCININ SEÇİMLİK HAKLARI BULUNMAKTADIR.

9-     Düzenleyici veya aracının PAKET TUR BAŞLADIKTAN SONRA; eksik ifanın tespiti halinde katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif teklifler sunma ve bu hizmetler arasındaki farkı tanzim etme yükümlülüğü getirilmiştir. 

  Google Maps

  İLETİŞİM