Kapadokya Balayı Tur (H.t.R.) Paket Tur Sözleşmesi

H.T.R. PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

1-Taraflar iş bu sözleşmeyi yasal TÜRSAB önergelerine göre okuyup kabul etmiş sayılır.

2-     Paket tur düzenleyicisi H.t.R. PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİ YAZILI  DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. 

 

BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR.

3-     YURT İÇİ BALAYI TURLARDA EN AZ 24 SAAT önce 03843414737 nolu telefonlardan tur hakkında bilgi alması ve müşteriyi bilgilendirilmesi gerçekleştirilir.

4-     Paket tur sözleşmesi ve Yönetmeliğin 7.maddesi kapsamında yapılacak  her türlü bilgilendirmenin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bunların bir örneğinin kâğıt üzerinde müşteriye Rezarvasyon yapılmıştır metni bilgilendirilir.

5-   Balayı tur paket fiyatları güncel olarak sunulmaktadır Kapadokya Balayı Tur hiçbir gerekçe göstermeksizin fiyat ve kampanya değiştirme hakkına sahiptir.

6-    H.t.R paket turun başlamasından önce, katılımcıdan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 9 uncu maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat  değişikliği hariç diğer fiyat değişiklikleri esaslı sözleşme değişikliği olarak nitelendirilir.

PAKET TUR İPTALİ

7-    H.T.R tur veya aracı Ortaklarımızdan KAYNAKLANMAYAN BİR SEBEPTEN dolayı paket turun başlamasından önce PAKET TURU İPTAL EDERSE katılımcı, yukarıda belirtilen  yönetmeliğin 10. maddesindeki seçimlik haklarını kullanabilir.

8-     Katılımcının, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme KOŞULLARI Yönetmeliğin 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:  

  • Paket turun başlamasından EN AZ OTUZ GÜN ÖNCE fesih bildirimi yapıldıysa zorunlu vergi, resim ve harç v.b yasal yükümlülüklerden doğan masraflar mahsup edilerekHERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN, katılımcının ödemiş olduğu bedelin iadesi yükümlülüğü bulunmaktadır.
  • Paket turun başlamasına OTUZ GÜNDEN DAHA AZ BİR SÜRE KALA YAPILAN fesih bildirimlerinde;
  • SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMEK ŞARTIYLA BELİRLİ TUTAR VEYA ORANDA KESİNTİ YAPILABİLİR.
  • Ayrıca aynı süre için geçerli olmak üzere katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle fesih bildiriminde bulunması halinde, katılımcının ödemiş olduğu bedel iade edilir. (ÖDENMESİ ZORUNLU VERGİ, RESİM VE HARÇ VB. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERDEN DOĞAN MASRAFLAR İLE 3. KİŞİLERE ÖDENİP BELGELENDİRİLEBİLEN VE İADESİ MÜMKÜN OLMAYAN BEDELLER HARİÇ )

 

9-      H.t.R PAKET TUR BAŞLADIKTAN SONRA; eksik ifanın tespiti halinde katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif teklifler sunma ve bu hizmetler arasındaki farkı tanzim etme yükümlülüğü getirilmiştir. 

10-     Anlaşmalı otellerimizle odalar önceden rezervasyon yapıldığı için otel kurallarına göre Paranın bir kısmı yada tamamı kesilebilir.

    İLETİŞİM